AutoGRAPH FLEET MANAGEMENT SYSTEM

autograph-system

SYSTEM STRUCTURE
autograph-system

POPIS

Jednotka AutoGRAPH, která je nainstalována ve vozidle, neustále přijímá kódované signály z Globálního polohovacího systému (NAVSTAR) a GLONASS. Tyto signály se používají pro stanovení přesných souřadnic polohy vozidla.

Souřadnice jsou pak zapsány do energeticky nezávislé paměti jednotky AutoGRAPH, a to buď v pravidelných intervalech, nebo adaptivně. Paměť jednotky navíc zaznamenává a uchovává stavy různých senzorů připojených k jednotce nebo datovým sběrnicím, případně další parametry, které si systém vyžádá.

Buď v rámci pravidelného intervalu, nebo při výskytu nastavené události se nashromážděná data přenáší přes internet na vyhrazený server AutoGRAPH pomocí funkce General Packet Radio Service (GPRS) přes mobilní GPS síť nebo lokální Wi-Fi síť.

Server AutoGRAPH je tvořen počítačem se systémem Microsoft Windows Server s připojením k internetu, trvalou IP adresou nebo názvem domény a spolehlivým zařízením pro ukládání dat. Server je odpovědný za přijímání dat z jednotek AutoGRAPH, ukládání dat a jejich přenos na požádání od dispečerských stanic. K zajištění bezpečnosti přístupu dat na server se používají soubory klíče.

Dispečerské stanice jsou osobní počítače, notebooky nebo mobilní zařízení, která jsou buď připojená na internet, nebo se serverem komunikují prostřednictvím sítě LAN. Připojení na internet a počítač s nainstalovaným dispečerským softwarem umožní uživatelům získávat data z libovolného místa na světě. Snadná instalace dispečerského softwaru bez nutnosti podpory databází třetích stran umožňuje uživatelům okamžitě vytvářet nové dispečerské stanice na jakémkoli PC s operačním systémem MS Windows 2000/XP/Vista/7/8. Počet stanic je neomezený.

Uživatelé také mohou snadno vozidla sledovat pomocí webového rozhraní AutoGRAPH.WEB, které lze navštívit z jakéhokoli PC či mobilního zařízení připojeného k internetu.

Na žádost uživatele nebo v rámci pravidelného intervalu se dispečerská stanice připojí k internetu a aktualizuje data. V závislosti na verzi softwaru serveru AutoGRAPH jsou data zpřístupněna buď na základě klíče jednotky, nebo přihlašovacího jména a hesla. Přijatá data jsou uložena v místní složce na dispečerské stanici, což umožňuje jejich zpracování bez nutnosti stálého připojení k internetu. Kromě toho lze snížit množství přenášených dat pomocí nastavení sítě takovým způsobem, kdy jsou nová data zasílána pouze na jednu dispečerskou stanici, přičemž ostatní stanice data získají z místní složky přijímací stanice prostřednictvím sítě LAN. Získaná data mohou uživatelé použít ke sledování vozidel na mapě, prohlížení různých parametrů, událostí či hodnot senzorů. Kromě toho je možné vytvářet různé typy zpráv a grafů pro jednotlivá vozidla v rámci skupin.

Pro komunikaci s různými externími aplikacemi a handlery (včetně 1С) AutoGRAPH obsahuje aplikaci OLE (COM server), která umožňuje výměnu dat mezi softwarem AutoGRAM a programy napsanými ve většině stávajících programovacích jazyků, které podporují výměnu dat OLE, včetně programů a systémů založených na vlastním programovacím jazyce (1С Enterprise, MS Office, různé databáze atd.).

Uživatelé mají také možnost veškerá data o sledování a zprávy nahrát ve formátech MS Excel, DBF a CSV či případně využít externí přizpůsobitelné reportovací moduly, které umožňují nejen generovat velké množství zpráv s plně přizpůsobeným rozložením, daty a grafy, ale také je ukládat v mnoha různých formátech, které umožní jejich další zpracování, sdílení či prezentaci: PDF, Open Office ODS, Open Office ODT, MS Excel (OLE), MS Excel (XML), XML, RTF, HTML, TEXT, CSV, BMP, JPEG, TIFF, GIF.

Ovládací SMS příkazy a přednastavené události umožňují odeslání lokalizačních souřadnic vozidel a různých oznamovacích zpráv na běžné GMS mobilní telefony prostřednictvím SMS zpráv.

SMS příkazy lze také použít pro konfiguraci jednotky AutoGRAPH přímo z mobilního telefonu nebo tabletu.

Zabudovaný zvukový interface umožňuje komunikaci s řidičem prostřednictvím standardního telefonního hovoru na číslo SIM karty jednotky ve vozidle. V rámci této komunikace může paměť jednotky AutoGRAPH obsahovat dvě telefonní čísla.