GPS (NAVSTAR)

Global Positioning System (GPS) je satelitní navigační systém, který poskytuje informace o místě a čase za všech povětrnostních podmínek kdekoli na Zemi nebo v blízkosti Země, pokud má přijímač signálu ničím neomezený výhled alespoň na čtyři satelity GPS. Systém poskytuje zásadní možnosti pro vojenské, civilní a obchodní účely uživatelům po celém světě. Je provozován vládou USA a je volně přístupný každému uživateli s kompatibilním přijímačem.


Projekt GPS byl vyvinut v roce 1973 s cílem odstranit omezení předchozích navigačních systémů. Systém integruje myšlenky několika svých předchůdců, včetně řady tajných inženýrských projektů z 60. let 20. století. GPS byl vytvořen a realizován Americkým ministerstvem obrany (MO) a původně spuštěn se 24 satelity. Plné provozuschopnosti dosáhl v roce 1995.

Podle výrobců zařízení s GPS umožňují satelity GLONASS rychlejší a přesnější určení polohy, a to zejména v zastavěných oblastech, kde je signál satelitů GPS narušen budovami.
GPS (NAVSTAR) in na Wikipedii »»»
  • INFORMACE O SYSTÉMU A SATELITECH GPS (NAVSTAR) (CGNC)
    (U.S. Coast Guard Navigation Center Site)
  • Stav soustavy GPS