GLONASS

GLONASS (rusky: ГЛОНАСС, IPA: [ɡlɐˈnas]; Глобальная навигационная спутниковая система), je zkratkou pro „Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya Sistema“ či „Global Navigation Satellite System“ a představuje satelitní navigační systém provozovaný Vojenskými vzdušnými silami Ruské federace. Poskytuje alternativu ke Global Positioning System (GPS) a je druhým největším systémem svého druhu s globálním pokrytím a srovnatelnou přesností.

 

GLONASS je globální družicový navigační systém, který v reálném čase poskytuje údaje o pozici a rychlosti pro vojenské a civilní uživatele.

Satelity systému GLONASS jsou umístěny ve střední kruhové dráze ve výšce 19 100 km se sklonem 64,8 stupňů a dobou oběhu kolem Země 11 hodin a 15 minut.

Oběžná dráha sytému GLONASS je zvláště vhodná pro použití ve vysokých zeměpisných šířkách (sever i jih), kde může být pokrytí signálem GPS problematické. Sestava operuje na třech oběžných drahách s osmi rovnoměrně rozmístěnými družicemi v každé z nich.

Plně funkční sestava s globálním pokrytím se skládá z 24 satelitů, přičemž k pokrytí území Ruska je nutné použití 18 satelitů. K určení přesné pozice musí být přijímač v dosahu nejméně čtyř satelitů.

 

Podle výrobců zařízení s GPS umožňují satelity GLONASS rychlejší a přesnější určení polohy, a to zejména v zastavěných oblastech, kde je signál satelitů GPS narušen budovami.